Strona główna → Modlitwy

Modlitwy

Modlitwa Wilczka

Panie Jezu, który kochasz  nas tak czule, obdarz nas mocą Twojej miłości,

abyśmy potrafili kochać, daj nam radosne serca, zdolne śpiewać o Twoich cudach, zręczne dłonie, abyśmy mogli służyć, łagodne spojrzenie, abyśmy mogli nieść pociesznie. Spraw, aby nasze uszy były zawsze uważne na Twoje słowa,

pozwól nam żyć jak najlepiej, ze wszystkich sił! Amen.

Modlitwa Harcerza

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniłem Twoją Najświętszą wolę. Amen.

Modlitwy Służby Liturgicznej

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją". Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Pater Noster (Ojcze Nasz - łac.)

Pater Noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Wymowa:

Pater Noster, kwi es in celis, sanktificetur, nomen Tuum, adweniat regnum Tuum, fijat woluntas Tua, sikut in celo, et in terra. Panem nostrum kotidijanum da nobis hodije, et dimite nobis debita nostra, sikut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos indukas in tentacjonem, sed libera nos a malo. Amen.

 

Modlitwa Św. Bernarda do Matki Bożej

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego

kto się do Ciebie ucieka,Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.