Strona głównaGromada → Fundamenty Gromady

Fundamenty Gromady

Prawo Gromady

Wilczek słucha Starego Wilka,
Wilczek nie słucha samego siebie.

Prawo Wilczka 

1. Wilczek myśli najpierw o innych.
2. Wilczek ma oczy i uszy otwarte.
3. Wilczek jest zawsze czysty.
4. Wilczek zawsze mówi prawdę.
5. Wilczek jest zawsze radosny.

Hasło Wilczków

Ze wszystkich sił!

Zasada Dżungli

Ja i ty jesteśmy jednej krwi.

Święty Franciszek - patron wilczków

Święty Franciszek pochodził z Asyżu. Urodził się w 1182 roku, w bogatej rodzine kupieckiej. Otrzymał najpierw od matki imię Jan a następnie od ojca Franciszek. Zatrzymał imię otrzymane od ojca, ale nie zrezygnował z imienia nadanego mu przez matkę.
Franciszek chciał być żołnierzem, ale ciężko zachorował.  Pewnego dnia porzucił życie jakie wiódł i rozdał wszystko ubogim.  Razem z innymi, naśladuącymi go w ubóstwie ludźmi odbudował kościółek Matki Bożej Anielskiej i założyli zakon Franciszkanów. Zmarł w 1226 roku w opinii świętości.
Święty Franciszek jest patronem wilczków, ponieważ stanowi dla nich przykład radości, prostoty, odwagi, podziwu dla całego świata i pobożności.

MODLITWY

Modlitwy Służby Liturgicznej

 

 

Modlitwa Wilczka

Panie Jezu, który kochasz nas tak czule, 
obdarz nas mocą Twojej miłości, abyśmy potrafili kochać, 
daj nam radosne serca, zdolne śpiewać o Twoich cudach, 
 zręczne dłonie, abyśmy mogli służyć, 
łagodne spojrzenie, abyśmy mogli nieść pocieszenie.

Spraw, aby nasze uszy były zawsze uważne na Twoje słowa, 
pozwól nam żyć jak najlepiej, ze wszystkich sił!

A
men