Strona głównaGromada → Fundamenty Gromady

Fundamenty Gromady

Prawo Gromady

Wilczek słucha Starego Wilka,
Wilczek nie słucha samego siebie.

Prawo Wilczka 

1. Wilczek myśli najpierw o innych.
2. Wilczek ma oczy i uszy otwarte.
3. Wilczek jest zawsze czysty.
4. Wilczek zawsze mówi prawdę.
5. Wilczek jest zawsze radosny.

Hasło Wilczków

Ze wszystkich sił!

Zasada Dżungli

Ja i ty jesteśmy jednej krwi.

Święty Franciszek - patron wilczków

Święty Franciszek pochodził z Asyżu. Urodził się w 1182 roku, w bogatej rodzine kupieckiej. Otrzymał najpierw od matki imię Jan a następnie od ojca Franciszek. Zatrzymał imię otrzymane od ojca, ale nie zrezygnował z imienia nadanego mu przez matkę.
Franciszek chciał być żołnierzem, ale ciężko zachorował.  Pewnego dnia porzucił życie jakie wiódł i rozdał wszystko ubogim.  Razem z innymi, naśladuącymi go w ubóstwie ludźmi odbudował kościółek Matki Bożej Anielskiej i założyli zakon Franciszkanów. Zmarł w 1226 roku w opinii świętości.
Święty Franciszek jest patronem wilczków, ponieważ stanowi dla nich przykład radości, prostoty, odwagi, podziwu dla całego świata i pobożności.

MODLITWY

Modlitwy Służby Liturgicznej